Virksomheder og organisationer, der udbyder spil med gevinster, skal registreres og betale spilleafgift til Skattestyrelsen. Det kan både være spil med pengegevinster og spil med varegevinster, fx en gavekurv.

Der findes forskellige typer spil, og afgiftsreglerne er forskellige. For alle spiltyper gælder, at der er en registreringspligt. Læs mere om, hvordan du registrerer din virksomhed og indberetter spil for forskellige spiltyper nedenfor. 

Tilladelse til at udbyde spil

I nogle tilfælde skal du have tilladelse af Spillemyndigheden til at udbyde spil. Det gælder fx, hvis du har spillemaskiner med pengegevinst i din restaurant, bar eller spillehal. Læs mere på spillemyndigheden.dk.

Hvis du vil holde et almennyttigt lotteri med kontante gevinster på over 200 kr. eller varegevinster (fx gavekurve eller hotelophold) med en handelsværdi på over 750 kr., skal du først registreres og derefter indberette og betale en afgift til Skattestyrelsen.

Et almennyttigt lotteri kan fx være en tombola, som din forening er vært for ved en markedsfest, hvor fortjenesten går til et socialt eller humanitært formål. Der skal også betales afgift, selvom en sponsor har doneret gevinsterne til foreningen.

Sådan registrerer du din virksomhed for almennyttigt lotteri

Du registrerer din forening for afgiften på almennyttigt lotteri med blanket 29.063: Registreringsanmeldelse - Afgift af spil.

Sådan indberetter du almennyttigt lotteri

Når du udfylder registreringsblanketten, er der mulighed for at vælge "Afregning pr måned" eller "Afregning pr spil".

Vælger du "Afregning pr. spil" skal du være opmærksom på, at du efter hvert afholdt lotteri selv skal oprette en afgiftsperiode ved indberetning af afgiften. Afgiften skal indberettes og betales senest 15 dage efter, at du har offentliggjort resultatet af lotteriet, eller vinderen har fået besked. 

Vælger du "Afregning pr. måned", skal du indberette afgift hver måned. Hvis du ikke har afholdt noget lotteri, skal du indberette 0 kr. (nulindberetning). Indberetning og betaling skal ske senest den 15. i den efterfølgende måned. 

Du finder en guide til at indberette på siden Sådan indberetter du.

Hvis du ikke betaler afgift, skal du kunne dokumentere, at præmierne ikke overstiger beløbsgrænsen.

Satser og link til Den juridiske vejledning

Du finder den gældende sats for afgiften på siden Spilleafgiftsloven (skm.dk).

Læs mere om almennyttigt lotteri samt beregning og betaling af afgift i Den juridiske vejledning - E.A.9.9 Almennyttigt lotteri.

Sådan registrerer du din virksomhed for gevinstgivende spilleautomater

Du skal søge Spillemyndigheden om tilladelse til at udbyde spil på gevinstgivende spilleautomater i spillehaller og restauranter/barer. Læs mere på spillemyndigheden.dk.

Når du har fået tilladelse, skal du registrere dig for afgift af gevinstgivende spilleautomater med blanket 29.037: Registreringsanmeldelse - Gevinstgivende spilleautomater.

Du skal have din tilladelse klar, når du søger registrering.

Sådan indberetter du spil på gevinstgivende spilleautomater

Afgiften skal opgøres månedligt for hver enkelt restauration eller spillehal. Du skal indberette og betale afgiften senest den 15. i den efterfølgende måned.

Se hvordan du indberetter på siden Sådan indberetter du punktafgifter.

Satser og link til Den juridiske vejledning

Du finder den gældende sats for afgiften på siden Spilleafgiftsloven (skm.dk).

Læs mere om beregning af afgift af gevinstgivende spilleautomater samt indberetning og betaling i Den juridiske vejledning - E.A.9.5 Gevinstgivende spilleautomater i spillehaller og restaurationer.

Du skal betale afgift, når du udbyder spil uden indsats. Spil uden indsats er fx gættekonkurrencer, konkurrencer i blade, magasiner, på sociale medier og andre spil, hvor deltagerne ikke betaler for at deltage.

Det er et krav, at der er et element af tilfældighed til stede i spillet/konkurrencen, og at spillet/konkurrencen er offentligt tilgængelig.

Sådan registrerer du din virksomhed for spil uden indsats

Hvis gevinsterne i spillet eller konkurrencen er kontantgevinster over 200 kr. eller varegevinster (fx gavekurve eller hotelophold) med en handelsværdi over 750 kr., skal du registreres for afgift på spil uden indsats med blanket 29.063: Registreringsanmeldelse - Afgift af spil.

Sådan indberetter du spil uden indsats

Når du udfylder blanketten, er der mulighed for at vælge "Afregning pr. måned" eller "Afregning pr. spil". 

Vælger du "Afregning pr. spil" skal du være opmærksom på, at du efter hver afholdt konkurrence selv skal oprette en afgiftsperiode, når du indberetter afgiften. Afgiften skal indberettes og betales senest 15 dage efter, at du har offentliggjort resultatet af konkurrencen, eller vinderen har fået besked.

Vælger du "Afregning pr. måned", skal du indberette afgift hver måned. Hvis du en måned ikke har afholdt nogen konkurrence, skal du indberette 0 kr. (nulindberetning). Indberetning og betaling skal ske senest den 15. i den efterfølgende måned. 

Du finder en guide til at indberette på siden Sådan indberetter du.

Hvis du alene udbyder konkurrencer med gevinster, der ikke overstiger ovenstående beløbsgrænser, skal du ikke registreres for afgift af spil uden indsats og ikke indberette og betale afgift. Du skal kunne dokumentere, at præmierne ikke overstiger beløbsgrænsen. 

Satser og link til Den juridiske vejledning

Du finder den gældende sats for afgiften på siden Spilleafgiftsloven (skm.dk).

Læs mere om beregning af afgift af spil uden indsats samt indberetning og betaling i Den juridiske vejledning - E.A.9.12 Spil uden indsats - visse lodtrækninger og konkurrencer mv.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.