Gå til indhold

Tinglysningsafgift

Du skal betale afgift ved:

  • tinglysning af ejerrettigheder og pantrettigheder mv. i fast ejendom
  • tinglysning af pantrettigheder og ejendomsforhold i løsøre fx erhvervsaktiver, motorkøretøjer mv.
  • andre tinglysninger, herunder byrder/servitutter, ægtepagt, bosondring mv.

Ved tinglysning af adkomstdokumenter (skøder eller lignende), pant i ejendomme (både fast ejendom og andelsboliger) eller pant i andre ting som fx motorkørertøjer, beregnes afgiften ud fra et fast beløb + en procentdel af værdien af det tinglyste/det pantsikrede beløb. Den procentuelle beregning oprundes til nærmeste hundrede. 

Bemærk, at Tinglysningsretten kan skønne, at der ikke er beregnet korrekt afgift. På den baggrund kan retten indsende sagen til beregning af korrekt afgift hos Skattestyrelsen. Herefter beregner Skattestyrelsen den korrekte afgift og sender afgørelsen til den afgiftspligtige.