Gå til indhold

Afgifter på forsikringer

Som forsikringsselskab skal I vide, at der er afgifter på følgende typer forsikringer:

  • Skadesforsikringer
  • Lystfartøjsforsikringer
  • Ansvarsforsikringer for motorkøretøjer
  • Arbejdsskadeforsikringer

Afgiftsstørrelsen kan findes ved at søge på forsikringstypen på siden Satser og beløbsgrænser i lovgivningen (skm.dk).

Du registrerer forsikringsselskabet for afgifter på forsikringer hos Erhvervsstyrelsen på virk.dk ved at søge på den forsikringstype, du skal betale afgift af.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning om Forsikringer