Gå til indhold

Indberetning af EU-statsstøtte

Virksomheder har pligt til at indberette oplysninger til Skattestyrelsen, hvis de får statsstøtte på over 100.000 euro pr. støtteordning. Statsstøtten kan være modtaget som fx godtgørelse af afgift eller anvendelse af lempet afgiftssats på miljø- og energiområdet.

Virksomheder der har modtaget støtte i perioden 1. januar – 31. december, skal indberette støtten i perioden 1- 31. august i det efterfølgende år

Der kan derfor være virksomheder, som i nogle år ikke er omfattet af kravet om indberetning af statsstøtte, men i andre år vil være omfattet af kravet om indberetning af statsstøtte.

Indberet statsstøtte