Når du begynder at få SU, får vi i Skattestyrelsen automatisk besked, og vi opretter et hovedkort/bikort til dig. Hvis du er berettiget til et frikort, kan du kontakte os på telefonnummer 72 22 28 28 for at få det oprettet.

Stopper du med at få SU, eller arbejder du ved siden af din SU, bør du rette din forskudsopgørelse.

Ret din forskudsopgørelse

Hvis du arbejder ved siden af SU, skal du:

  • Give din arbejdsgiver besked om at bruge dit bikort. SU bruger automatisk dit hovedkort.
  • Logge på TastSelv og rette din forskudsopgørelse: Skriv, hvad du forventer at tjene i år i felt 201.

Læs mere om hovedkort og bikort

Se satser for SU (su.dk)

  • Er du elev på en ungdomsuddannelse, må du som udgangspunkt tjene 8.846 kr. pr. måned ved siden af SU, i de måneder du modtager SU i 2019.
  • Er du studerende på en videregående uddannelse, må du som udgangspunkt tjene 13.375 kr. pr. måned ved siden af SU, i de måneder du modtager SU i 2019.
  • På su.dk, kan du se yderligere specificering af, hvad du må tjene ved siden af din SU.

Regn ud, hvad du får udbetalt

Din trækprocent og månedsfradrag afgør, hvad du får udbetalt efter skat. Du finder tallene øverst på din forskudsopgørelse.

Du kan taste tallene, din SU og eventulle andre indkomster i vores beregner for at regne ud, hvad du får udbetalt

Når du stopper med at få SU, skal du logge på TastSelv og rette din forskudsopgørelse:

  • Har du fået arbejde: Skriv, hvad du forventer at tjene resten af året i felt 201.
  • Får du dagpenge: Skriv, hvad du forventer at få resten af året i felt 304.
  • Får du kontanthjælp: Skriv, hvad du forventer at få resten af året i felt 216.

Når du får dansk SU, er du som udgangspunkt skattepligtig af den til Danmark, selvom du bor i udlandet. Du skal derfor betale fuld skat af din SU til Danmark - ligesom hvis du studerer i Danmark. Du kan også blive skattepligtig af din SU i studielandet.

Hvis du allerede bor i udlandet, inden du begynder at studere, og du ikke er flyttet til udlandet med det formål at studere, kan du bede om en skattefritagelse til din SU. Det kræver dog, at du studerer i et land, som Danmark har indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst med. Dobbeltbeskatningsoverenskomsten gør, at studielandet ikke beskatter stipendier, som studerende får fra Danmark. Der kan dog være undtagelser i dobbeltbeskatningsoverenskomst med de enkelte lande.

Vær opmærksom på, at en række store studielande, blandt andet Frankrig og Spanien, har Danmark ikke en dobbeltbeskatningsoverenskomst med. Derfor kan du ikke få skattefritagelse til din SU, hvis du studerer i disse lande.

Se hele listen over de lande, som Danmark har en overenskomst med.

Du skal skrive til Skattestyrelsen og bede os om at lave en skattefritagelse til Styrelsen for Videregående Uddannelser. Du kan sende anmodningen via TastSelv under Kontakt > Skriv > Indkomst og fradrag > Indkomst og fradrag 2018 (Forskudsopgørelse) > Udland og flytning til/fra Danmark > Skattefritagelse.

Når din SU er skattefri, skal du huske at selvangive dette på TastSelv. Se hvordan under afsnittet Hjælp til at selvangive udlandsforhold.

Læs om skattepligt, når du flytter fra Danmark

Læs om SU i udlandet (su.dk)

Læs om studielegater

Når du begynder at betale af på et SU-lån, får du automatisk fradrag for renterne på lånet. Det kan du se på din årsopgørelse.

Vil du have rentefradraget løbende gennem året det første år, skal du logge på TastSelv og skrive beløbet på din forskudsopgørelse i felt 485.

Se, hvad du skylder på dit SU-lån (borger.dk)

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.