Når du flytter til Danmark, anbefaler vi, at du ringer til os på 72 22 28 92, efter du er flyttet og har tilmeldt dig på Folkeregisteret. Så laver vi et skattekort til dig. Du skal vide, hvor meget du skal tjene, og hvilke andre indkomster og fradrag du regner med at få.

Alle borgere i Danmark skal have en NemKonto. Det er en almindelig bankkonto, hvor du får din danske løn og beløb fra det offentlige. Vi bruger din NemKonto, hvis du skal have penge tilbage i skat.

Du kan have en dansk eller en udenlandsk konto som din NemKonto.

Få en dansk konto som NemKonto

Du kan registrere din danske konto som din NemKonto på 2 måder:

Få en udenlandsk konto som NemKonto

Ændrede regler for indtræden af fuld skattepligt, hvis du bor i Danmark

På grund af corona-situationen er det midlertidigt muligt for dig, der har bopæl i Danmark, at vælge, at der ikke indtræder fuld skattepligt ved uafbrudt ophold i Danmark over 3 måneder eller ved ophold over 180 dage inden for et tidsrum af 12 måneder. Det gælder, hvis overskridelsen skyldes ophold i Danmark fra og med den 9. marts til og med den 30. juni 2020.

Vær opmærksom på, at hvis du har arbejdet i Danmark i corona-perioden, så er både lønindkomst og honorarindkomst skattepligtig efter udvidede regler for begrænset skattepligt. Det gælder, uanset om du har arbejdet, afspadseret, været syg eller afholdt ferie under opholdet her i landet i perioden. Hvis der er dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og det land, hvor du normalt har din bopæl, er denne stadig gældende.

Ønsker du at bruge den midlertidige ordning, skal du give os besked om dit valg senest den 1. september 2021. Du kan ændre dit valg til og med den 30. juni 2022.

Sådan giver du os besked

Du skal aktivt give os besked om dit valg af begrænset skattepligt. Du kan enten ringe på tlf. 72 22 28 92, eller du kan logge på TastSelv og bruge kontaktformularen til at skrive til os. Vælg Kontakt > Skriv til os > Indsend/indberet til os (fx blanket/bilag) > Udland > Covid-19: valg af skattepligt eller nedslag i beskatning

Hvis du skal beskattes som fuldt skattepligtig, kan du ikke selv ændre det i TastSelv. Du skal derfor indsende dine oplysninger til os via blanket 04.003 og evt. blanket 04.012, hvis du også har udenlandsk indkomst at oplyse.

Når du kommer til Danmark som au pair, skal du ringe til os på 72 22 28 92. Du skal betale skat af dine lommepenge og frit logi. Dette gør du ved, at vi på din forskudsopgørelse indberetter beløbene, og så sender vi indbetalingskort. Indkomsten bliver automatisk overført til din årsopgørelse, når året er slut.

Hvis du kommer til Danmark for at studere, har det betydning for din skattepligt. Ring eller skriv til os, så vi får dig korrekt registreret, og fortæl os:

  •  Har du et job ved siden af studiet, eller regner du med at få det?
  •  Har du din egen virksomhed ved siden af studiet?
  •  Ved du, om du er skattepligtig i dit hjemland?

Studerende fra bestemte lande kan få et ekstra studerende-fradrag. Se hvilke lande, der er omfattet af aftalen om et ekstra studerende-fradag.

Hvis du er omfattet af disse regler, skal du sende blanket 04.062 til os med dokumentation for, at du er tilmeldt uddannelsesstedet her i Danmark. Udfyld og send blanket 04.062.

Hvis du får godkendt fradraget på din forskudsopgørelse, skal du huske selv at skrive det på dit oplysningsskema.

Kommer du til Danmark som forsker eller nøglemedarbejder, kan du blive registreret til at bruge en ordning, som giver en lavere beskatning af din lønindkomst. Du skal dog opfylde visse betingelser for at bruge ordningen.

Læs mere om forskerskatteordningen

Når du flytter til Danmark fra udlandet, skal du oplyse os om bl.a. udenlandsk ejendom, konti/depoter og værdipapirer. Du skal hvert år skrive beløbet på din årsopgørelse eller dit oplysningsskema.

Hvis du har pensionsordning eller livsforsikring i udlandet, skal du udfylde og sende denne blanket til os (49.020).

Få hjælp til at oplyse om værdier, ejendom og pensionsordning i udlandet

Når du flytter tilbage til Danmark, skal du ringe til os på 72 22 28 92.

Vi skal tage stilling til, om du er korrekt registreret. Hvis du har brug for et skattekort, vil vi samtidig lave det til dig.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.