Der er afgifter på de fleste varer, der indeholder alkohol (ethanol). Det gælder bl.a. drikkevarer som spiritus, vin og øl.

Alkohol kan være fri for afgifter, hvis produktet ikke er egnet til fødevarer, og din virksomhed har en bevilling. Det kunne fx være produktion af håndsprit.

Ønsker du at drive en virksomhed, der handler med spiritus, vin eller øl, skal du registrere dig.

Udfyld blanket 22.046 Registrering for spiritus, vin og øl.

Uanset om du handler med alkohol eller alkoholprodukter fritaget for afgifter, er der ofte regnskabskrav eller lignende krav til at føre opgørelser over handlen. Du finder de relevante blanketter under 22 Punktafgift: Drikkevarer.

For vin skal du betale afgift af varer med en alkoholprocent mellem 1,2 og 22 %. Varer med en alkoholprocent over 22 % hører under spiritusafgiftsloven. 

Du skal være opmærksom på, at der er en tillægsafgift for handel med mousserende vin.

Du finder de gældende afgiftssatser på siden Øl- og vinafgiftsloven (skm.dk)

Læs mere i Den juridiske vejledning afsnit E.A.3.2

For øl skal du betale afgift, hvis alkoholprocenten overstiger 2,7. Har varen en alkoholprocent over 22 %, skal der betales spiritusafgift.

Ølafgiften gælder også andre gærede produkter som cider, alkoholsodavand og lignende, der ikke falder under definitionerne af vin eller spiritus. 

Du finder de gældende afgiftssatser på siden Øl- og vinafgiftsloven (skm.dk)

Læs mere i Den juridiske vejledning afsnit E.A.3.3

Der findes en afgiftslettelse for bryggerier, der maksimum producerer 200.000 hektoliter årligt, og lever op til en række krav. Fx skal virksomheden være juridisk og økonomisk uafhængig af andre bryggerier.

For at bruge ordningen skal du typisk selvcertificere dit bryggeri ved at afgive oplysningerne i EMCS. Her registreres forsendelser af varer til andre EU-lande. Læs mere om EMCS.

Hvis du bliver bedt om en attest fra de udenlandske skattemyndigheder, kan du anmode om en via kontaktformularen på skat.dk.

Læs mere i Den juridiske vejledning afsnit E.A.3.3 

Nogle alkoholprodukter er fritaget for afgifter. Det gælder typisk alkoholholdige varer, som hospitalssprit eller denaturerede produkter, der ikke er egnet som fødevarer.

For at handle med alkoholprodukter, der er fritaget for afgift, skal din virksomhed søge en bevilling hos Skattestyrelsen. Du søger med blanket 22.011: Sprit - Ansøgning - Indkøb og Forbrug af afgiftsfritaget denatureret sprit.

Derudover er der visse krav til at handle afgiftsfritaget, fx i forhold til regnskabsførelse.

Læs mere om handel med udlandet, og hvad du skal sørge for.

Vinproducenter i andre EU-lande, der i gennemsnit producerer under 1.000 hl vin om året, kan i det pågældende EU-land være fritaget for at bruge EMCS ved salg af vin til andre EU-lande. I stedet bruges EU-vinmarkedsordningens ledsagedokument.

Læs mere om små vinproducenter i EU i Den juridiske vejledning.

Læs mere om, hvordan du indberetter og betaler afgifterne på Sådan indberetter og betaler du punktafgifter

Varer der indeholder alkohol har fælles EU-afgifter. Vær opmærksom på at du i nogle situationer - ved køb og salg til andre EU-lande - skal registrere varerne i EMCS. Læs mere Om EMCS.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.