Er du indberetningspligtig under DAC6 jf. BEK nr. 1634 af den 27. december 2019 og Rådets direktiv (EU) 2018/822 kan du indberette oplysninger om grænseoverskridende ordninger via DAC6-indberetningsblanketten.

Først skal du registrere indberetningspligten. Derefter skal du udfylde DAC6-indberetningsblanketten.

Du har mulighed for at indberette:

  • en ny markedsegnet ordning
  • en ny individuel ordning
  • en kvartalsvis opdatering til en markedsegnet ordning

Du kan se de specifikke frister i Bekendtgørelsen (BEK) nr. 1049 af 29. juni 2020 på retsinformation.dk

Hvis en person eller virksomhed har pligt til at indberette under DAC6, skal personen eller virksomheden først registreres.

Hvis du indberetter med et cvr-nummer

Du registrerer, at virksomheden har pligt til at indberette under DAC6, i blanketten Tilmelding som indberetningspligtig for finansielle virksomheder mv. 03.047 (virk.dk)

Vælg "Grænseoverskridende ordning - DAC6 (§ 46a)" under "Tilmeldingen omfatter".

Hvis du indberetter med et cpr-nummer

Du registrerer en person som indberetningspligtig ved at sende en mail til DAC6@SKTST.dk.

Skriv "Registrering" i emnefeltet og oplys fornavn, efternavn og adresse i selve mailen.

Du kan også ringe til 72 22 18 18.

Den indberetningspligtige har også registreringspligten 

Indberetning foretaget af en indberetningspligtig

Om en koncernfælles afdeling, fx regnskabsafdelingen, skal registreres og foretage indberetning på vegne af datterselskaberne i samme koncern, afhænger af om den koncernfælles afdeling fungerer som mellemmand. 

Hvis indberetningen foretages som mellemmand, er det kun den koncernfælles afdeling, der skal registrere koncernens indberetningspligt. Indberettes der som mellemmand, vil det være  fristerne for mellemmænd, der er gældende. 

Er det de respektive datterselskaber, der er indberetningspligtige, og selv indberetter, skal de hver især registrere sig. Det betyder, at indberetningen foretages som skatteyder med de frister, der gælder for skatteydere. 

Indberetning foretaget af en ikke-indberetningspligtig

Vælger en registreringspligtig mellemmand eller relevant skatteyder at lade en ekstern part (fx et shared service center) stå for den praktiske indberetning vil den eksterne part ikke blive indberetningspligtig. Derfor vil den eksterne part ikke have pligt til at registrere sig. Står en ekstern part for indberetningen på vegne af andre, skal den eksterne part anvende en medarbejdersignatur fra den indberetningspligtige til indberetningen.  

Når du har registreret en person eller en virksomhed som indberetningspligtig, kan du udfylde DAC6-indberetningsblanketten.

Udfyld DAC6-indberetningsblanketten (virk.dk) 

Oplysningerne vil blive delt med de øvrige medlemsstater i EU.

Den indberetningspligtiges forpligtelser

Den indberetningspligtige er forpligtet til at indberette information, som den indberetningspligtige forventes at være bekendt med eller må kunne forventes at vide.

Det betyder, at de felter, der i blanketten er markeret som "frivillige", kun er frivillige, hvis indberetter ikke er bekendt med oplysningerne.

Hvis du som indberetter ikke er bekendt med den oplysning, der efterspørges i et felt, er det muligt at skrive "unknown" i feltet.

Medsignering

Ønsker du at sende den udfyldte blanket til godkendelse hos andre, før den sendes til Skattestyrelsen, kan du opgive en eller flere personer, der skal medsignere indberetningen.

Personen, som modtager en blanket til medsignering, kan enten godkende (og dermed sende blanketten til Skattestyrelsen) eller afvise. Personen, som medsignerer, kan ikke rette i blanketten.

En udfyldt blanket er først korrekt indberettet, når medsigneringen er gennemført.

Det er vigtigt, at blanketten signeres af den eller de, du har opgivet skal medsignere. Sker medsigneringen ikke inden 30 dage, vil indberetningen blive slettet og dermed ikke blive afsendt til Skattestyrelsen.

Kvittering

Når du har godkendt og afsendt indberetningen, får du mulighed for at downloade både blanketten, du har udfyldt, og en kvittering for, at blanketten er sendt til Skattestyrelsen. Det er din eneste mulighed for at få en kopi af oplysningerne, du har indberettet.

Kvitteringen vil indeholde informationer om afsendelsestidspunkt og blanket-id. Kvitteringen vil desuden blive sendt til dig på mail, hvis der er oplyst en mailadresse under kontaktoplysninger for indberetter.

Når Skattestyrelsen har færdigbehandlet indberetningen, modtager du en endelig kvittering med blanket-id, bekræftelse på, at indberetningen er færdigbehandlet, og oplysning om, hvilket referencenummer ordningen (A-ID) samt indberetningen (D-ID) har fået tildelt.

Har du spørgsmål til, hvordan du udfylder blanketten?

Hvis du har spørgsmål til, hvordan du udfylder blanketten, kan du sende dine spørgsmål til DAC6@SKTST.dk. Skriv "Spørgsmål" i emnefeltet. Du kan også ringe til 72221818.

Du kan se, hvordan blanketten skal udfyldes felt for felt i den praktiske vejledning for DAC6 (docx). The guide is also available in English: Practical guide on DAC6 reports.

Læs, hvordan de forskellige felter skal tolkes juridisk, og hvordan værdien af gentagne transaktioner for samme ordning skal indberettes i Den juridiske vejledning.

Du kan desuden læse mere om den gældende lovgivning på siden Grænseoverskridende ordninger.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.