Gå til indhold

Transfer pricing og indsendelse af dokumentation

Al handel mellem virksomheder i samme koncern skal foregå efter armslængdeprincippet (dvs. at prisen skal være fastsat som mellem uafhængige parter), og både datterselskaber og moderselskabet skal kunne dokumentere dette i en såkaldt transfer pricing-dokumentation. Det samme gælder mellem hovedaktionærer og deres selskaber samt mellem skattepligtige og deres faste driftssteder.

Selskaber, som er omfattet af transfer pricing-dokumentationspligten, oplyser dette ved at besvare en række spørgsmål på oplysningsskemaet (felterne 503, 503a, 503b, samt felterne 505-509).

Reglerne om skriftlig dokumentation og oplysningspligt for kontrollerede transaktioner findes i skattekontrollovens kapitel 4.

Her på siden kan du læse mere om, hvem der, for indkomstår der påbegyndes den 1. januar 2021 eller senere, skal indsende skriftlig dokumentation, og hvornår den skriftlige dokumentation skal indsendes.

Desuden kan du læse om fuld og begrænset dokumentationspligt, og du finder vejledning til, hvordan du skal udarbejde og indsende dokumentationen korrekt.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning om Transfer pricing