Gå til indhold

Midlertidigt solidaritetsbidrag

Selskaber og faste driftssteder med aktiviteter inden for råolie-, naturgas-, kul- og raffinaderisektorerne har for 2023 pligt til at indberette og betale et midlertidigt solidaritetsbidrag.
 
Loven vedrørende et midlertidigt solidaritetsbidrag er vedtaget af Folketinget den 11. maj 2023 og er trådt i kraft den 18. maj 2023. Lovforslaget har virkning for indkomståret 2023.

I finder Lov 2023-05-16 nr. 502 om et midlertidigt solidaritetsbidrag på Retsinformation.dk.

Vær opmærksom på, at første frist for indberetning er den 1. juli 2023.

Baggrund

EU har den 6. oktober 2022 vedtaget en forordning om et nødindgreb for at imødegå høje energipriser. Forordningen indeholder bl.a. et midlertidigt solidaritetsbidrag.