Gå til indhold

Skattefri omstruktureringer

Fusion, spaltning, tilførsel af aktiver og aktieombytning er omstruktureringer.

  • Det modtagende selskab i en fusion, spaltning og tilførsel af aktiver skal indberette oplysningerne om den skattefri omstrukturering i TastSelv Selskabskat. Det sker via TastSelv Erhverv
  • Derudover skal de deltagende selskaber i en fusion, spaltning, tilførsel af aktiver og aktieombytning oplyse, at de har deltaget i en skattefri omstrukturering, når de indberetter oplysningsskemaet

 

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning om Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatning